27 C
Lendava
četrtek, 25. julija 2024
DomovPrejeli smoKJE, KDAJ in ZAKAJ ?

KJE, KDAJ in ZAKAJ ?

Veste od kod izvira ime Vinarium ?

V teh dneh se večina ljudi verjetno ne ukvarja s tem vprašanjem, ker je bistvo obstoja tega bisera v osrčju Lendavskih goric, zaradi združene skupine posameznikov zaposlenih na Občini Lendava, ki se predstavljajo kot zaskrbljeni občani, tarča medijske pozornosti, in sicer z enim samim namenom – destinacijo Vinarium nikakor ne sme v prihodnosti upravljati javni zavod, ampak se mora delovanje Turistične zveze Lendava vabi, ki že deveto leto upravlja s to destinacijo, prikazati v najslabši luči, z najhujšim vodstvom doslej. Takšna prezentacija bo v prihodnosti odlična podlaga za privatizacijo ali celo prodajo Vinariuma in na koncu bo volk sit, koza pa cela. Glede na pretok denarja od lastnika do upravljalca in potem nazaj, je doslej ta začaran tokokrog bil zelo idealen, če seveda mižimo na levo in desno oko.
Od lanskega leta 25.07. nastopam tudi sama v tej seriji kot predsednica Turistične zveze Lendava vabi. Priznam, da sem sama rabila nekaj tednov, da sem ugotovila kdo tukaj pije in kdo plača. Ker pa sem se od prvega dne predvsem posvečala temu, da se na sami destinaciji mora v prvi vrsti dvigniti število obiskov, je moje delo poleg obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (receptor in marketing) bilo osredotočeno na osnovne potrebe takšne destinacije. Vsak sleherni gost, domačin ali samo mimoidoči je začutil in pohvalil spremembe, ki so se zgodile v zelo kratkem času. Korak po korak so tudi številke začele naraščati in bi Nadzorni odbor zveze, ki je že pregledal poslovanje, lahko o tem povedal kaj več. Kljub temu, da sem kmalu dojela, da številke za lastnika in za nekatere člane izvršnega odbora zveze niso pomembne, sem se maksimalno potrudila za vsakega gosta, skupino, društva in predstavnike Občine Lendava.

Po jesenskem zatišju sem se poglobila v tokokrog financ in zaradi finančnega razsipavanja v nepotrebne smeri, sem opozorila lastnika, da za košnjo okolice ne potrebujemo zunanjega izvajalca, saj imamo za to javno podjetje Ekopark, da ne potrebujemo dveh vzdrževalcev programske opreme, ker je eden dovolj, da ne potrebujemo dodatnega vzdrževalca – hišnika, ker imamo za to dovolj kadra, da je potrebno poiskati vse mize in klopi, ki so nekoč bile kupljene in potem ne bo stroškov z izposojo in transportom le teh….. Odgovor lastnika je bil, da se jaz s tem naj ne obremenjujem, saj ne gre za moj denar. Veste kaj? To je moj in vaš denar, denar vseh občanov Občine Lendava.
Naj pojasnim, da je Turistična zveza Lendava vabi upravljalec in ne najemnik Vinariuma, kar pomeni, da vsak €, ki čez dan steče v blagajno, se še isti dan nakaže na račun Občine Lendava. Pogodbeno razmerje Občini Lendava narekuje, da mora mesečno Turistični zvezi Lendava vabi zagotoviti dogovorjeni znesek za stroške plače zaposlenim, za stroške vzdrževanja in stroške marketinga. Od septembra 2023 je Občina Lendava prenehala s spoštovanjem pogodbenih obveznosti, zato sem vsak teden osebno, po telefonu in tudi pisno pozivala direktorico občinske uprave, pogodbene skrbnike v računovodstvu in na koncu tudi župana, k spoštovanju in zpolnjevanju pogodbene obveznosti. Izgovori so bili, da nimajo računov, da nimajo teh in onih dokazil, nikoli pa niso navedli, da Občina Lendava nima sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti. Od septembra do decembra 2023 sem plače zaposlenih krpala iz dobička v kavarni Vinarium ( ta je v najemniškem razmerju) in tistim kar je še ostalo na računu zveze od prej. Po izplačilu plač v mesecu decembru je dejansko na računu ostalo 5.000 €, kar niti ne bi zadostovalo za plačilo DDV-ja na koncu meseca. V tem času so med drugim na mizo prišli meni neznani računi za najemnino za Zipline iz leta 2022 in 2023. Medtem, ko je direktorica Občinske uprave te račune želela kompenzirati z dolgom Občine Lendava, sem zaposlene na Občini Lendava spraševala kje so bili ti računi prej in zakaj zaračunavajo najemnino na Zipline, če pa se vsak € od kart za spust še isti dan nakaže Občini Lendava. Odgovor je bil » to je podpisal že prejšnji predsednik« in da to ni moja stvar.

Ta veseli december je eskaliral izključno samo za to, ker nisem želela v škodo zveze kompenzirati nekaj, kar je bilo v prvi vrsti meni zamolčano, v drugi vrsti pa nelogično oziroma celo protizakonito. Tisti petek, tisti 15.12. sem osebno povedala županu, da bom primorana dolg Občine Lendava, ki je bil takrat že višji od 100.000 €, izterjati z izvršbo, saj bo zveza zaradi tega zašla v likvidnostne težave.
Pričakovala sem razumni dogovor ali vsaj zagotovilo, da bom mirno spala, saj ne morem od delavcev pričakovati, da bodo delali brez plačila. Namesto tega sem dobila očitke, da lažem in nisem sposobna. V ponedeljek 18.12.2023 pa mi je zjutraj na mojem domu detektiv vročil sklep Izvršnega odbora TZLV, ki mi je kot organ prve stopnje odvzel pooblastila, čeprav statut TZLV jasno našteva disciplinske ukrepe, ki pa so opomin, javni opomin in izključitev. Torej nekaj članov izvršnega odbora, katerega član sem tudi sama, so se sestali brez moje vednosti in soglasja in tako brez podlage v statutu sprejeli sklep, ki prav tako nima podlage v statutu zveze. Zanimivo je tudi to, da je pisemska ovojnica bila odpremljena z žigom Občine Lendava. Več kot očitno je, da se je urgentno ukrepanje zgodilo samo zato, da bi se mi preprečilo vlaganje izvršbe zoper Občino Lendava, saj kot je bilo slišati bi se lahko Občina Lendava v primeru izvršbe znašla v finančnih in drugih težavah.

Vsa dejanja, ki so se mi očitala dne 19.04.2024 se bodo z oprijemljivimi argumenti in dokazi razčiščevala pred zato ustreznimi organi, vsekakor pa mediji to niso. Javno blatenje marca 2024 v občinskem časopisu Lendavske novice in na tiskovni konferenci 19.04.2024 kaže predvsem na to, s kom imamo opravka in do kod sežejo meje združbe, ki si je dovolila nepredstavljivo, gotovo pa z občutkom, da tako lahko ravnajo, ker imajo močno zaledje. Združevanje posameznikov z namenom, da se me javno blati, diskreditira, je odvračanje ali vsaj preusmerjanje pozornosti od bistva.
Ob tem bi navedla, da je podpredsednica zveze, ki je mimogrede zaposlena na Občini Lendava in ki je brez moje vednosti in soglasja sklicevala seje izvršnih odborov in skupščine zveze, se brez moje vednosti, soglasja, pooblastila podpisovala pod sklepe izvršnega odbora in skupščine ter tako tudi vložila zahtevo za spremembo zastopnika zveze in ko ji je navedeno na podlagi nezakonite odločbe UE Lendava tudi uspelo, je v enem dnevu kompenzirala vse najemnine za destinacijo Zipline. Večine računov dobaviteljem pa od decembra 2023 do marca 2024 ni poravnala in tudi ni poskrbela za izterjavo dolga do Občine Lendava oz. ravnala v interesu zveze. Po tem, ko je Ministrstvo za notranje zadeve ugodilo pritožbi, ki sem jo vložila po pooblaščenki in je odločbo UE Lendava, na podlagi katere se je opravil vpis Metke Sabo Gerenčer kot zakonite zastopnice zveze, odpravilo, so vzpostavili prejšnje stanje tudi v uradnih evidencah, kjer sem bila do nove odločbe UE Lendava vpisana kot zakonita zastopnica zveze. Po priznanem statusu sem zaposlenim za mesec februar in marec lahko nakazala zgolj akontacijo plače, saj je podpredsednica računovodstvu prepovedala, da mi pošljejo obračune plač. Po prejemu odločbe Ministrstva za notranje zadeve in vzpostavitvi ustreznega vpisa zakonitega zastopnika, torej ko sem bila vpisana tudi v Ajpes, so se nekateri zaposleni znašli v bolniškem staležu, medtem ko so ostali svoje delo opravljali vestno in skrbno ne glede na to kdo je v Ajpesu vpisan kot zakoniti zastopnik. Tudi sestanek, ki sem ga izvedla po prejemu odločbe MNZ, so nekateri zaposleni želeli bojkotirati, kasneje pa tudi pojasnili, da so taka navodila prejeli in da v kolikor se bodo sestanka udeležili, bodo ostali brez zaposlitve. Naj pojasnim, da z namenom, da se me kot predsednico razreši, je podpredsednica zveze sklicala več sej skupščin, in sicer dne 28. 12. 2023, 21.2. 2024 ter 20. 3. 2024. Tudi po zadnji seji »skupščine«, na katero, kot tudi na predhodne nisem bila vabljena, je sledila vloga za vpis spremembe zastopnika zveze. Upravna enota je sledila vlogi vlagateljice in izdala odločbo, da se vpis spremembe v evidenci društva izvrši. Odločba, ki je datirana z dne 4. 4. 2024 je bila vlagateljici in tudi meni vročena 8. 4. 2024. Istega dne je »nova predsednica zveze« odredila, da se s pomočjo detektiva preveri zaposlene z alkotestom, nato je bilo delavcem pojasnjeno, da je stolp zaprt, delavci so se znašli v stiski, saj česa takega še niso doživeli. Vsem tem delavcem so v preteklih dneh preko detektiva vročili izredne odpovedi in jih dobesedno kaznovali za to, ker niso podlegli bojkotu. Zaradi svoje pokončne drže so ostali brez zaposlitve in dohodka. Odvrženi in ponižani. Ob tem, da trpijo stisko, trpijo tudi njihove družine.

Pojasnjujem še, da sem kljub nezakonitemu odvzemu pooblastil ostala predsednica in po funkciji tudi član Izvršnega odbora. Od 18.12.2023 načrtno nisem bila vabljena na seje, ki jih je sklicevala podpredsednica, čeprav jo nikoli nisem pooblastila. Ministrstvo za notranje zadeve je ugodilo moji pritožbi in odločbo UE Lendava odpravilo, saj je ugotovilo, da je odločba organa prve stopnje nezakonita. Namesto dopolnitve prve vloge z ustreznimi dokazili, je Izvršni odbor 21.02.2024 sklical dopisno sejo za mojo razrešitev. Ko je Izvršni odbor s strani UE Lendava prejel poziv na dopolnitev vloge, je uslužbenec Občine Lendava, poskušal kot domačin preslepiti organe v Murski Soboti in doseči tisto, kar izvršnemu odboru v Lendavi na UE ni uspelo, pri čemer je bil napoten na krajevno pristojni organ. Nekateri člani izvršnega odbora se niso ozirali na odločbo Ministrstva za notranje zadeve in poziv UE Lendava, da dopolnijo svojo prvotno vlogo, temveč so sklicali še tretjo sejo skupščino z namenom, da se me razreši. Skupščine sem se udeležila, čeprav na njo nisem bila vabljena. Večkrat sem poskušala med skupščino prisotne nagovoriti, vendar mi podpredsednica in višji svetovalec Občine Lendava tega nista dovolila.

Še preden so nekateri člani Izvršnega odbora skupščino sklicali, so dopisno glasovali za spremembo Kinološkega društva Lendava iz pridruženega članstva (0 glasovnih pravic) v redno članstvo ( 2 glasovni pravici) in spremembo Obrtne zbornice Lendava iz rednega članstva v institucionalno članstvo (1 glasovna pravica). Zanimivo je tudi dejstvo, da so določeni člani Izvršnega odbora prejemali plačilo za opravljanje svoje funkcije, po drugi strani pa niso imeli poravnanih članarin za 3 leta nazaj. Nekateri člani, ki imajo glasovno pravico pa dejansko sploh nimajo več aktivnega društva. S pogojevanjem dodelitve občinskih sredstev posameznemu društvu, pa se je izsiljeval izid glasovanja. Če nisi na naši strani, ne dobiš sredstev iz proračuna Občine Lendava.

Izpostavila bi, da je Občina Lendava kot razlog moje razrešitve pred samo sejo že 18. 12. 2023 in na seji skupščine dne 28. 12. 2023 zatrjevala, da so zoper mene podali kazensko ovadbo, ker sem izvršila kaznivo dejanje neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje. Čeprav na samo sejo skupščine nisem bila vabljena, sem se je udeležila in odgovorila na navedbe Občine Lendava. V potrditev svojih navedb, da nisem v zatrjevanem predkazenskem postopku, oz. sploh nobenem predkazenskem postopku, sem na skupščini predložila dokument PU Murska Sobota ki to tudi potrjuje, sicer pa sem do enakih ugotovitev prišla na podlagi poizvedbe na Okrožnem državnem tožilstvu Murska Sobota. Šele po navedeni seji, ko torej niso dosegli, da bi me razrešili, so dne 29. 12. 2023 na PP Lendava podali kazensko ovadbo z očitkom, da sem izvršila kaznivo dejanje neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje po prvem odstavku »148«. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Navedeno kazensko ovadbo je tožilstvo v Murski Soboti zaključilo s poročilom, saj ni ugotovilo elementov očitanega mi kaznivega dejanja.

Tudi pred dopisno sejo skupščine, ki so jo sklicali za dne 21. 2. 2024 in sejo skupščine za dne 20.3.2024, so kot razlog za mojo razrešitev navajali očitke o mojem nezakonitem ravnanju, kljub temu, da sem po elektronski pošti obvestila vse člane skupščine in predložila potrdilo, da je tožilstvo ovadbo Občine Lendava zaključilo s poročilom, saj ni ugotovilo elementov očitanega mi kaznivega dejanja.
O dejanjih in ravnanjih tistih, ki so se znašli v združbi ljudi, ki si ob prizadevanju, da se me diskreditira in utiša, oz. da se uniči vse in vsakogar, ki smo si dovolili na nepravilnosti opozoriti, bom poročala oz. se bo poročalo takrat, ko bodo dejanja teh ljudi s strani sodišč tudi pravnomočno obsojena. Glede na podporo, ki sem je deležna pa je ugotoviti, da so ta dejanja, s strani ljudi z zdravim razumom, že obsojena.
V rimskih časih so izraz Vinarium uporabljali za tržnico vin. Žal, je danes Vinarium postal le tržnica volilnih glasov.

Marina Totić »predsednica TZLV«

 

Most Popular

Recent Comments