27 C
Lendava
četrtek, 25. julija 2024
DomovPrejeli smoIzjava za javnost

Izjava za javnost

Ker se v javnosti pojavljajo različne razlage (tokrat) vpisa na Dvojezični srednji šoli (DSŠ) Lendava, podajamo naslednjo izjavo za javnost:

Vsako leto na DSŠ Lendava, v soglasju z MIZŠ (ustanovitelj) in PMSNS (soustanovitelj), razpišemo število učnih mest v vseh programih, ki jih izvajamo. Število učnih mest je vezano na število dijakov v oddelku, to je na DSŠ Lendava 16. Redko pa se toliko dijakov odloči za posamezen program, zato različne programe kot skupine združujemo v kombinirane oddelke. To predpisano pravilo velja ves čas in le tako lahko izvajamo večje število programov, ki jih razpisujemo. Zato veliko učnih mest ostane nezasedenih, kar pa posledično ne pomeni, da je vpis slab.

Vpis dijakov v dvojezične programe DSŠ Lendava zadnjih 20 let je prikazan v spodnji tabeli in temelji na verodostojnih podatkih:

 

Vpis skozi leta niha glede na število učencev, ki zaključuje osnovnošolsko izobraževanje, spreminjajo se njihovi interesi in usmerjanje v osnovni šoli. Na navedeno žal nimamo velikega vpliva, kljub temu sodelujemo pri usmerjanju otrok z osnovnimi šolami in tudi lokalnimi podjetji z dejavnostmi, kot so promocija naših programov, deficitarnih in drugih poklicev, po katerih je potreba zlasti v lokalnem okolju, organizacijo krožkov, tehniških dni, dni odprtih vrat in drugih aktivnosti za osnovnošolce. Z osnovnimi šolami v regiji sodelujemo tudi v različnih projektih npr. z OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v tekočem šolskem letu sodelovali v projektu in na tekmovanju iz robotike in dosegli izjemne rezultate.

Vpis v različne programe se skozi leta spreminja; zadnja leta se je zmanjšal zlasti v programih Gimnazija in Ekonomski tehnik, kar je v skladu z gibanjem vpisa v te programe v državi. Kljub temu ves čas opozarjamo, da je le-ta preskromen glede na potrebe dvojezičnega okolja.

Prav tako ves čas opozarjamo, da se učenci preveč usmerjajo v iste programe srednjih šol izven regije, kar prispeva k odseljevanju mladih in je to za prihodnost regije zelo nevarno. Ves čas se nam pa dogaja, da se določeno število dijakov še med srednješolskim izobraževanjem vrne in prepiše na našo šolo. Te dijake zmeraj sprejmemo z odprtimi rokami, jim pomagamo nadoknaditi zaostalo in dokončati srednješolsko izobraževanje.

Ne glede na nihanje vpisa in različne interese za posamezne programe je vpis na DSŠ Lendava stabilen in trenutno raste. Prav zaradi tega in velikega števila majhnih skupin, ki nastanejo pri strokovnih modulih, jezikih in športni vzgoji (letos npr. 179) se spopadamo s prostorskimi težavami in bomo z zazidavo terase na drugem nadstropju šole pridobili nove prostore za pouk ter zagotovili še bolj spodbudno, varno in inovativno učno okolje ter kakovosten pouk.
Vpis se je v zadnjih letih povečal tudi iz širšega okolja, tako dijaki iz slovenskih šol predstavljajo skoraj polovico vpisanih. Za njih smo prilagodili pouk madžarščine, ki se jo lahko učijo na začetnem nivoju.
Z vpisom v začetni letnik programov DSŠ Lendava v šolskem letu 2022/23 smo zadovoljni:

Vpisalo se je 87 novih dijakov, izvajali bomo 16 različnih programov v 26 oddelkih. Izobraževanje letos zaključuje 77 dijakov kar pomeni, da bo vpis v naslednjem šolskem letu narasel za ok. 10 dijakov (skupaj bomo torej imeli naslednje šolsko leto ok. 288 dijakov).
Naši dijaki uspešno zaključujejo srednješolsko izobraževanje in dosegajo v času izobraževanja izjemne rezultate tudi na različnih tekmovanjih, v projektih, pri raziskovalnih nalogah, na natečajih ipd. Svojo izobraževalno pot nadaljujejo na fakultetah ali se zaposlijo v lokalnih podjetjih. Njihove uspehe si lahko ogledate na šolski spletni strani, fb-profilu in Instagramu. Naše dejavnosti in uspehi so predstavljeni v kroniki šole, v poročilih in drugi uradni dokumentaciji, ki je prav tako objavljena na spletni strani šole. O uspehih na različnih področjih pa pričajo tudi naši nekdanji dijaki, ki se radi vračajo in povedo, da jim je šola dala vse, kar so potrebovali, uspeh posameznika pa je najbolj odvisen od njegove lastne angažiranosti.
Velikokrat prejmemo pohvale s strani ustanovitelja in soustanovitelja, staršev in dijakov ter šolske stroke. Pričakujemo pa več podpore javnosti oz. lokalne skupnosti, kot smo je deležni trenutno kot edina dvojezična srednja šola, ki je v zadnjih letih postala zanimiva tudi v širšem (ne le dvojezičnem) okolju. To, kar nas najbolj moti, je, da nas nekateri linčajo za vsak najmanjši neuspeh, ki je prav tako del razvoja in življenja šole kot tudi posameznika. Tega si ne zaslužimo ne zaposleni, še najmanj pa dijaki te šole!
Velikokrat se nanaša nekonstruktivna kritika tudi na učiteljski kader DSŠ Lendava, ki izvaja svoje delo strokovno, se ves čas izpopolnjuje in tako skrbi za svoj profesionalni razvoj. Kader se ves čas pomlajuje, kar v prvi vrsti pomeni, da zaposlujemo in ne odpuščamo. Tako ima mladi kader priložnost od starejših prevzeti izkušnje in znanje, da se to zlije z njihovo mladostno energijo in novimi idejami. Vsakršno komentiranje (sploh anonimno) kadra DSŠ Lendava je zato nedopustno in nizkotno dejanje.

Da bi se izognili nejasnostim, vas vabimo, da nas obiščete ali vsaj pregledate našo spletno stran, kjer so vse potrebne informacije o delu in življenju naše šole. Za razlago le-teh se zmeraj lahko obrnete na vodstvo šole. Dovzetni smo tudi za pobude in konstruktivne kritike z dostojno komunikacijo in dobrim namenom.

Vsem medijem in drugim, ki to počnejo, se zahvaljujem za njihovo korektnost in objektivnost.

Medijem, ki ne prosijo za naše mnenje in razlago, neobjektivno poročajo, izražajo le svoje ali enostransko mnenje, brez naše vednosti objavljajo tekste in fotografije, ki so avtorsko zaščiteni kot intelektualna lastnina ter pri tem kršijo splošno uredbo in zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostalim komentatorjem pa sporočamo:

Prosimo, da po nepotrebnem in brez razumevanja stanja vpisa in drugih zadev, povezanih z DSŠ Lendava, javno ne komentirate, saj s tem lahko zavajate in povzročate škodo javnemu zavodu Dvojezični srednji šoli Lendava. Mediji ste v skladu z novinarsko etiko dolžni upoštevati zakone, predpise in novinarski kodeks (https://novinar.com/drustvo-novinarjev-slovenije/o-nas/dokumenti/kodeks/) ter informacije predstaviti objektivno.

Svobodo posameznika, tudi do izražanja svojega mnenja, pa opredeljuje že l. 1789 sprejeta Deklaracija o pravicah človeka in državljana, ki jo povzema tudi slovenska ustava in zakonodaja in ki v 4. členu določa: »Svoboda je v tem, da lahko storiš vse, kar ne škodi drugemu.«

Ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl v imenu kolektiva DSŠ Lendava

 

Most Popular

Recent Comments