26.5 C
Lendava
sobota, 13. aprila 2024
DomovPrejeli smoIzjava medijem v zvezi s postopkom razrešitve

Izjava medijem v zvezi s postopkom razrešitve

V zvezi z informacijami, ki so se pojavile v javnosti o izvedbi korespondenčne seje sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava, ki je potekala 13. 12. 2021 o pričetku postopka razrešitve direktorja javnega zavoda, podajam sledečo izjavo za javnost:

S sklicano korespondenčno sejo sem bil seznanjen, nisem pa bil seznanjen z izvedenim postopkom in z uradnim rezultatom glasovanja. Zaradi tega svojega mnenja o tem ne morem podati. Vsaj čudno je, da se pri odločanju o tako pomembni zadevi, kot je razrešitev direktorja javnega zavoda, osebe, ki je predmet razrešitve v roku ne obvesti o izidu glasovanja s predloženimi vsemi dokazili. Predvsem zaradi tega, ker mediji poročajo o različnih izidih glasovanja.

Svet zavoda je na podlagi ugotovitev Izrednega nadzora Nadzornega Odbora Občine Lendava in podjetja Adakta d. o. o., ki sta ugotovila nenamensko porabo blizu devetsto evrov sredstev zavoda v sodnem postopku bivše predsednice sveta zavoda proti odgovornemu uredniku medija Lendavainfo, sprožil glasovanje o pričetku postopka razrešitve direktorja. Kljub temu, da je bil svet zavoda seznanjen o tem, da si je direktor pred izplačilom sredstev pridobil mnenje odvetniške družbe in zunanje pravnice, da je izplačilo v skladu z zakonom, nadalje, da je nadzor o porabi omenjenih sredstev opravila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila, da se Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ni kršil in je vso razpoložljivo dokumentacijo pregledal še inšpektor Sektorja proračunske inšpekcije Urada za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance, ter zapisal, »da so pravdni stroški izplačani upravičeno, zavod lahko v določenih zadevah članom sveta zavoda izplača stroške, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom. Iz vložene tožbe jasno izhaja, da je tožbo vložila predsednica sveta in se tožba navezuje na javni zavod.«. Enako izhaja iz sodbe Okrajnega sodišča v Lendavi in Višjega sodišča v Mariboru. Županu Janezu Magyarju je na njegovo poizvedovanje naknadno poslal še pojasnilo, da je ugotovitev Nadzornega odbora Občine Lendava napačna v delu, ko trdi, da so stroški bili porabljeni za fizične osebe, torej nenamensko. Da ni zaznati suma kaznivega dejanja, je ugotovila tudi kriminalistična preiskava. Direktor je o vsem obveščal tudi javnost na spletni strani zavoda: https://www.kkl.si/javne-informacije/

Zanimivo je, da se svet zavoda pri odločanju o uvedbi postopka razrešitve kljub nasprotnim ugotovitvam kar treh pristojnih državnih organov naslanja na mnenje nadzornega odbora lokalne skupnosti, ki ga imenuje večina članov v Občinskem svetu in na mnenje zasebne družbe za revidiranje in poslovno svetovanje, katero je naročila in plačala Občina Lendava.

Niso zanemarljivi stroški, ki jih je Občina Lendava namenila tudi za razne pravne in svetovalne stroške za zadeve iz tega dopisa, za katere je odgovorna sama:

Po javno dostopnih podatkih je podjetje Adakta d. o .o. 14. 12. 2021 za revizijske postopke od Občine Lendava prejelo plačilo 9.214,05 EUR, nedvomno gre za revizijo v KKC Lendava. Pred izvedbo revizije je bilo zgoraj omenjeno stališče inšpektorja že znano.

https://erar.si/placnik/75582/prejemnik/79332684/#transakcije

Zasebni zavod Idealis, ki je na seji sveta zavoda dne 6. 12. 2021 svetoval članom sveta, kako naj ravnajo in kakšen sklep naj sprejmejo o ugotovljenih nepravilnostih, ki so ignorirali mnenje inšpektorja, da se nepravilnost ni zgodila ter so verjetno avtorji gradiva za korespondenčno sejo sveta zavoda, kjer se je glasovalo o pričetku postopka razrešitve, je od avgusta letos tudi za te storitve od Občine Lendava prejel v skupni vrednosti 5.653,48 EUR izplačil.

https://erar.si/placnik/75582/prejemnik/11969113/#transakcije

Odvetnik Jure Horvat, ki je želel preprečiti seje bivšega sveta zavoda in je v zvezi s tem poslal več dopisov na KKC Lendava in tudi odgovor Ministrstvu za javno upravo, ki je zavzelo jasno stališče in izdalo mnenje, da ima bivši svet zavoda in predsednica sveta zavoda veljaven mandat, je od junija 2019 do marca 2021 od Občine prejel kar 29.753,36 EUR sredstev. Ob tem se poraja vprašanje, kakšne vse storitve je opravil za ta znesek.

https://erar.si/placnik/75582/prejemnik/15832406/#transakcije

Odvetniška družba Čuk & Pleško o. p. d. o. o., ki je zastopala Občino Lendava na Upravnem sodišču v sporu ustanovitve novega sveta zavoda pred potekom mandata staremu svetu zavoda, je 21. 10. 2021 prejela od Občine Lendava plačilo 893,04 EUR.

https://erar.si/placnik/75582/prejemnik/91837332/#transakcije

Po zgoraj napisanem vse obtožbe, ki so uperjene proti meni, da se na vsak način dokaže, da sem kršil zakon, zavračam in sem prepričan, da je posledično z dejanji Občine Lendava bila narejena škoda ne le javnemu zavodu, meni osebno, ampak celotni občini.

dr. Albert Halász

Lendava, 17. 12. 2021

 

 

Most Popular

Recent Comments