25.2 C
Lendava
četrtek, 25. julija 2024
DomovLendava danesNa vzorčni kmetiji v Banuti zasadili prve šparglje

Na vzorčni kmetiji v Banuti zasadili prve šparglje

PMSNS spodbuja kmetijstvo

Vzorčni nasad šteje 10.000 sadik. Namenjen bo tudi izobraževanju.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) nadaljuje z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta vzpostavitve in delovanja vzorčne kmetije v Banuti in njenih enot v občinah Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci. Gre za območje, na katerem živi v Sloveniji pomurska madžarska narodna skupnost.
V Banuti so tako v okviru projekta vzorčne kmetije konec tedna na pol hektarja njivskih površin ob pomoči stroja zasadili več kot 10.000 sadik špargljev, ki so različnih sort. Trajni vzorčni nasad ni namenjen samo pridelavi, temveč bo služil tudi za terensko izobraževanje kmetovalcev. Prvi pridelek pričakujejo že čez dobro leto. Ponudili ga bomo javnim zavodom, drugim organizacijam in prebivalcem.
Vzorčni nasad špargljev je le prvi korak PMSNS na področju kmetijstva, s katerim želijo narodnostno območje ob meji z Madžarsko vključiti v širšo oskrbo slovenskega trga z zelenjavo. Pri tem temeljijo na tradiciji in znanju lokalnih pridelovalcev. Projekt je namenjen še vzpostavitvi infrastrukture za podporo razvoju kmetijstva in hrane, prenosu izkušenj, specialnih znanj, tehnologij in povezovanju pridelovalcev na področju povrtnin, zelišč, grozdja, živinoreje ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Projekt sta podprla Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. V prihodnjih letih bo odprl možnosti novih zaposlovanj na področju kmetijstva na narodnostno mešanem območju, spodbudil generacijske pomladitve na kmetijah, pripomogel h krepitvi socialno-ekonomske osnove podeželja ter prispeval k razvoju infrastrukture na narodnostno mešanem območju.

Most Popular

Recent Comments