10.5 C
Lendava
torek, 27. februarja 2024
DomovLendava danesKako hitro, a učinkovito spreminjati pogoje za razpisana delovna mesta oziroma Ni...

Kako hitro, a učinkovito spreminjati pogoje za razpisana delovna mesta oziroma Ni pomembno, kaj zna, samo, da je »naš«

Razpisi za prosta delovna mesta znajo biti zanimivi, še posebej, če so objavljeni večkrat in se išče določeni kandidat, ki mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, četudi je slednje po potrebi potrebno v drugo ali tretje prilagoditi že izbrani (ali sugerirani) osebi (s strani stranke, prijateljev, znancev ali pa kakšne pozabljene predvolilne obljube). Ja, to se dogaja povsod. A tako očitno kot v OU Občine Lendava najverjetneje nikjer. Pri pregledu javno objavljenih dokumentov smo naleteli na prav zanimiv razplet zaposlovanja vidnejšega člana pomurske SDS na razpisano delovno mesto podsekretarja – vodje oddelka za finance, proračun in premoženjska sredstva OL. Pa si na primeru poglejmo, kako so se spreminjali razpisni pogoji in sistemizacija delovnega mesta vodje financ.
27.12.2019 je bil prvič objavljen javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta podsekretarja – vodje oddelka za finance, proračun in premoženjska sredstva. Med zaželenimi znanji je tudi znanje madžarskega jezika na osnovni ravni, kar se sklada s sistemizacijo DM z marca 2019, čeprav je v omenjeni sistemizaciji zapisano, da je eden od pogojev za zasedbo delovnega mesta znanje madžarščine na osnovni ravni (slednje je tudi v skladu z ZJU, 17.člen). Ker na razpisano delovno mesto ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov (zakaj, ne vemo), so postopek javnega natečaja ponovili, in sicer 23.01.2020. Iz razpisnih pogojev je naenkrat izginilo znanje madžarskega jezika na osnovni ravni. Čudežno je prišlo v mesecu januarju tudi do spremembe sistemizacije DM podsekretarja – vodje oddelka za finance, proračun in premoženjska sredstva, saj je v 1. členu Akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OU Občine Lendava jasno zapisano, da se pri omenjenem delovnem mestu črta osnovna raven znanja madžarskega jezika kot pogoj za zasedbo delovnega mesta (kar je v nasprotju s 17.členom ZJU). 28.2.2020 je bilo objavljeno obvestilo o zaključku postopka in kandidat je bil izbran.
Moralno in etično spornega pri zaposlovanju, razen prilagajanja razpisnih pogojev, neupoštevanja zakonodaje in spreminjanja sistemizacije omenjenega delovnega mesta, ni nič. Je pa moralno in etično sporno, da je gospod, katerega diplomsko delo nosi naslov Zaznavanje kakovosti storitev na področju šolanja psov, vodi finance in celotni proračun OL ter je zagotovo seznanjen tudi z vsemi poslovnimi skrivnostmi OL obenem tudi član občinskega sveta Mestne občine Murska Sobota. Na tem mestu se lahko vprašamo, kje bi se morala končati strankarska lokalnost (gospod so namreč vidni član pomurske SDS) in začeti lojalnost domačemu kraju. Zagotovo si v MO Murska Sobota tovrstnega strankarsko lojalnega »spodrsljaja« nikoli ne bi privoščili, saj bi v nasprotnem primeru v OU MOMS g. Koncut, aktualni podžupan in predstavnik SD lahko bil vodja oddelka za družbene dejavnosti.
Ob koncu pa se res lahko vprašamo: Ali v celotni občini Lendava res ni bilo niti enega primernega kandidata, ki bi lahko zasedel delovno mesto vodje financ? A ne bi prav vodilo OL moralo biti zaposlovanje domačega kadra?

Most Popular

Recent Comments