36.1 C
Lendava
sreda, 29. junija 2022
Domov Lendava danes Županove skrivnosti 1 del

Županove skrivnosti 1 del

Župan Janez Magyar zamolčal tudi izsledke inšpekcijskega nadzora, kopica nepravilnosti pri zaposlitvi bivše direktorice lendavskega gledališča, ki bi že 2.8.2019 morala ostati brez službe na Občini Lendava

Okostnjakom, ki padajo iz omare župana Janeza Magyarja, očitno ni videti konca. Po tem, ko smo prejšnji teden objavili, da je javnosti in vpletenim zamolčal pojasnilo pristojnega inšpektorata Ministrstva za finance, da nakazilo KKC Lendava za stroške pravde ni sporno (link), smo tokrat v naše uredništvo ekskluzivno prejeli zapisnik inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za javni sektor Ministrstva za javno upravo. Po naših neuradnih podatkih, tudi z omenjenim zapisnikom niso bili seznanjeni niti občinski svetniki, kaj šele javnost. Kar v resnici niti ni čudno, saj je poročilo za župana lendavske občine in njegove tesne sodelavce izredno obremenjujoče.

Dvanajststranski zapisnik navaja izsledke inšpekcijskega nadzora, ki ga je junija in julija leta 2020 na lendavski Občini opravila inšpektorica višja svetnica Duša Pokeržnik.

Prijava, ki so jo prejeli v inšpektoratu, se je nanašala na domnevne nepravilnosti v zvezi s kontrolo javnih uslužbencev v času bolniškega staleža s strani detektiva ter nepravilnosti z zvezi z zaposlitvami in prenehanji zaposlitev nekaterih uslužbencev Občine Lendava.

Obremenilne za Občino Lendava so bile predvsem ugotovitve inšpektorice glede zaposlitve bivše direktorice lendavskega gledališča, Tanje Šimonka, ki si jo je javnost zapomnila predvsem po burnem razhodu z direktorskim položajem lendavskega gledališča, kjer je ustvarila desetine tisoče evrov minusa.

Razpisano delovno mesto »Podsekretar – Vodja oddelka za družbene dejavnosti« je bilo objavljeno 1.4.2019, med pogoji pa je bila univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba, najmanj 6 let delovnih izkušenj, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka in še nekaj drugih, večinoma standarnih pogojev za zaposlitev.

V natečaju je bilo navedeno tudi, da se bo pri kandidatu preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in ali ima opravljen izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga nima, bi moral kandidat opraviti strokovni izpit v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja). Prav tako je bilo navedeno, da mora prijava vsebovati izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot 6 mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Inšpektorica je ugotovila, da Občina za kandidatko ni pridobila potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, prav tako ni bilo pridobljeno potrdilo, da ni obsojena na nepogojno kazen zapora ter ni bilo pridobljeno potrdilo, da zoper nji ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kljub temu, da kandidatka ni priložila potrebnih potrdil, je bilo s kandidatko sklenjeno delovno razmerje 30.4.2019. V 1. členu pogodbe o zaposlitvi je bilo prav tako navedeno, da bi morala kandidatka v roku 3. mesecev (torej najkasneje do 2.8.2019) opraviti strokovni izpit o upravnem postopku (ZUP).
Posebej neverjetna je ugotovitev inšpektorice, ki jo navajamo v celoti:

»Inšpektorica še ugotavlja, da je javna uslužbenka Tanja Šimonka trikrat pristopila k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, vendar strokovnega izpita ni opravila. Prvič je strokovni izpit neuspešno opravljala dne 17.7.2019, zato sta z direktorico občinske uprave/vodjo kadrovskega poslovanja Aleksandro Kreslin sklenili aneks štev. 1 k pogodbo o zaposlitvi, s katerim sta javni uslužbenki določili novi rok za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka najkasneje do 1.11.2019. (Kot razlog za podaljšanje pa je v 1. členu aneksa navedeno, da je javna uslužbenka ves čas od nastopa dela imela povečan obseg dela v oddelu, reševanje zaostankov, organizacija raznih prireditev/med drugim tudi otvoritev novih objektov v občini in prireditve v sklopu Poleti v Lendavo , kako tudi zaradi izvajanja aktivnosti na projektu Lendava-EPK 2025 ter drugo, kar je vplivalo na kvaliteto njene priprave na izpit in se je pokazalo v pomanjkanju časa temeljite priprave na izpit, kar je delodajalec štel kot upravičen razlog za podaljšanje roka/oziroma za določitev novega roka za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka).

Drugič je javna uslužbenka strokovni izpit iz upravnega postopka neuspešno opravljala dne 23.10.2019, zato sta z županom Janezom Magyarom sklenila aneks štev. 2 v pogodbi o zaposlitvi, s katerim sta javni uslužbenki določila novi rok za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka najkasneje do 31.1.2020 (kot razlog za določitev novega roka pa je v 1. členu aneksa navedeno, da je javna uslužbenka ves čas od nastopa dela imela povečan obseg dela, reševanje zaostankov, organizacija raznih prireditev/tudi otvoritev novih objektov v občini in druge prireditve v sklopu Poleti v Lendavo, kakor tudi zaradi izvajanja aktivnosti na projektu Lendava – EPK 2025, ter drugo, kar je vplivalo na kvaliteto njene priprave na izpit in se je pokazalo v pomanjkanju časa temeljite priprave na izpit, kar je delodajalec štel kot upravičen razlog za podaljšanje roka/oziroma za določitev novega roka za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka).

Tretjič je javna uslužbenka strokovni izpit iz upravnega neuspešno opravljala 14.1.2020.«

Javna uslužbenka je bila vseskozi uvrščena v 42. plačni razred (osnovna plača 2.198,84 evrov/mesečno).

Ker je očitno vodilnim v Občini Lendava postalo jasno, da javna uslužbenka zahtevanega strokovnega izpita ne bo opravila, so ji ustvarili novo delovno mesto

Po treh neuspešnih poskusih opravljanja ZUP-a so na Občini z Aktom o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava z dne 21.1.2020, ki ga je podpisal podžupan Ivan Koncut, ukinili delovno mesto »Podsekretar – vodja oddelka za družbene dejavnosti« in ustvarili novo strokovno-tehnično delovno mesto »Strokovni sodelavec VII/2-1-vodja oddelka za družbene dejavnosti«, kjer med pogoji za zaposlitev ni bilo zaslediti strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Že 22.1.2021 dne, torej le nekaj dni po neuspelem opravljanju ZUP-a, je bila javna uslužbenka Tanja Šimonka premeščena na strokovno-tehnično delovno mesto »Strokovni sodelavec VII/2-1-vodja oddelka za družbene dejavnosti« in sta z županom Janezom Magyarom sklenila aneks štev. 3. k pogodbi o zaposlitvi. V 4. členu aneksa je bila javni uslužbenki določena višja osnovna plača v višini 42. plačnega razreda (2.198,84 evrov), v Aktu o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava je bila za to delovno mesto namreč predvidena plača v 40. plačnem razredu. Javna uslužbenka je torej kot nagrado za tri neuspele poskuse opravljanja strokovnega izpita iz ZUP-a prejela isto plačo, kot jo je imela na prejšnjem delovnem mestu.

Končna ugotovitev inšpektorice je bila takšna:

»Inšpektorica ugotavlja nepravilnosti pri podaljševanju rokov javni uslužbenki Tanji Šimonka za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki je bil kot pogoj določen za zasedbo uradniškega delovnega mesta podsekretar-vodja Oddelka za družbene dejavnosti, za zasedbo katerega je bila javna uslužbenka izbrana na javnem natečaju.

V prvem odstavku 154. člena Zakona o javnih uslužbencih je določeno, da pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha veljati na načine, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, zato bi morala javni uslužbenki Tanji Šimonka pogodba o zaposlitvi prenehati z dnem 2.8.2019, saj v zakonsko določenem trimesečnem roku ni uspešno opravila strokovnega izpita iz upravnega postopka in s tem tudi ni izpolnjevala pogojev za uradniško delovno mesto podsekretar – vodja Oddelka za družbene dejavnosti. Inšpektorica pa ugotavlja, da je bil javni uslužbenki v nasprotju z veljavnimi predpisi dvakrat podaljšan rok za opravo strokovnega izpita iz upravnega postopka, vendar strokovnega izpita ni opravila (čeprav je k opravljanju strokovnega izpita pristopila trikrat).«

Glede na mnenje inšpektorice bi tako moralo javni uslužbenki delovno razmerje prenehati 2.8.2019. Glede na naše neuradne podatke, je javna uslužbenka še vedno zaposlena na Občini Lendava, v obdobju od 1.9.2019 do danes pa je, vkolikor se njena plača ni spreminjala, prejela skupno plačo v vrednosti 59.386,68 evrov brez vseh dodatkov in brez napredovanj.

Ni slabo, kajne? Sploh glede na dejstvo, da se v javnosti že nekaj časa pojavljajo namigovanja, da bi naj bile še v času njenega direktorovanja v gledališču nekaj zaposlenim več let izplačevane višje mesečne plače od zakonsko dovoljene, saj menda niso razpolagali s potrebno višjo izobrazbo.

Je mogoče prišel čas, da občani pozovemo župana Janeza Magyarja, ki je bil brez dvoma
udeležen pri zgoraj navedenih mahinacijah, k odstopu?

 

4 KOMENTARJI

  1. Baje so občinari s kasašom na čelu mogli vračati dodatke za korono, ker so si preveč izplačali. To nam zrovajte, ker če je to res, te bomo pa stvarno mogli malo drugače začeti. Dosta je blo učenja Janika, 3 leta smo poslušali gluposti in gledali sramote. Leon tak ne bo nič napisal, ker ga Magyar tak puni z občinskimi penezi da niti nesmi nič. Misli da smo lendavčani slepi in zabiti

    • Pa kaki dodatki, drobiž je to, čeglih so dobivali več dodatka kak dobimo delavci plače. Al tak ti je to, če si pri koritu si pri koritu, če ne pa si si sam kriv. Mene bole kak to zanimajo posli krajevnih skupnosti pa Somijeve zveze s Hungaricumom. Pravijo, da obrneta janeza okoli 10 tisočakov mesečno in za zahvalo je Magyar že obljubil Somiju zipline pa stolp še naslednje leto. Bomo videli če bo to resno tak. Somi je glavni turistični đek v Lendavi, Magyar pa lepo % na %.

  2. Glede Eko-Parka:
    -kje so hladilni prostori za shranjevanje pokojnih, glavno, da se jih vozi v M.S in se kasira na prevozih!
    -kaj se je ukrenilo glede grobnice, ki je črnogradnja na Novem pokopališču (objavljeno pred petimi meseci v Slovenskih novicah)?!

KOMENTIRAJ

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

Most Popular

Recent Comments

Pavel Lendvay on Županove skrivnosti 1 del